lessphp fatal error: load error: failed to find /home/10/w305418/www/wp-content/themes/theme53002/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home/10/w305418/www/wp-content/themes/theme53002/style.less Tjenester | Tønsberg Regnskapskontor

Tjenester

R

Regnskap

Regnskapet inneholder viktig informasjon om bedriftens stilling og utvikling. For våre kunder er det et av de aller viktigste styringsverktøyene i driften av sin virksomhet. Et galt regnskap kan gi fatale følger, og vi legger derfor stor vekt på at de regnskapene vi presenterer overfor kunden skal være godt gjennomarbeidet og kontrollert.
Som et ledd i regnskapsføringen inngår også rådgivning og samtaler med kundene.

L

Lønn

Mange bedrifter benytter i dag manuelle lønningsrutiner, og tenker ikke over hvor tids- og kostnadskrevende dette er. En omlegging vil absolutt være besparende. Vi fører lønningene på bakgrunn av dine ansattes skattekort og de periodiske opplysningene vi mottar om de enkelte ansattes lønnsgrunnlag. Regelverket for lønnshåndtering er komplisert og under stadige endringer. Det kan derfor lønne seg å overlate hele eller deler av lønningsarbeidet til oss.

F

Fakturering

Alle som fakturerer er underlagt bokføringsloven.
Det stilles strenge krav til hvordan en faktura skal utformes og hva den skal inneholde.
Det skal ikke være mulig å endre fakturanummeret manuelt og det bør derfor brukes et faktureringsprogram til å utstede fakturaer.
Vi kan tilby kundene våre med dette.

Å

Årsoppgjør

Myndighetene, eiere, aksjonærer og andre skal se hvilke aktiviteter et firma har hatt i løpet av et år. Dette resultatet presenteres i form av et årsoppgjør. Hvordan årsoppgjøret skal utføres er lovregulert.
Vi utarbeider årsregnskap, noter, og nødvendige dokumenter i forbindelse med styrets arbeid med årsavslutningen.
Vi bruker Akelius programvare for å utarbeide årsoppgjør og selvangivelse.
Skatt og regnskapsregler endres stadig. For å kunne levere et korrekt årsoppgjør må man ha god kompetanse og stadig være oppdatert om det siste innen lovverket. Vi har knyttet til oss et nettverk med høy kompetanse som kundene kan benytte.